Tất cả
kunai 75 vk 70 +10 đồ 5,6x full ...
Cấp độ: 75
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
...
Cấp độ: 77
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 78 đồ 5,6x full 8, 38m yê ...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
kiếm 79 đồ 6x full 8, 33m yên
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 130, vk 90 +15, 5 món +14, 4 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
kunai 80 đồ 6x full, có siêu x ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
kiếm 70 co yoroi, sói full tb, 1 ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
tiêu 77 full 8,9,10 38m yên có y ...
Cấp độ: 77
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 72 đồ 456x + 8910, có yo ...
Cấp độ: 72
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
đao 70 đồ full 8,9,10 3 món 12 ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
120,000đ
quạt 103 vk80 +13 tl5, yoroi tl5 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
kunai 78 vk 5x+10 , đồ 6x 7x ful ...
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
210,000đ
tiêu 78 vk 6x +9 đồ5x full 8, 3 ...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
56,000đ
...
Cấp độ: 119
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,120,000đ
tiêu 129 vk +15 tl 6, full 14 , qu ...
Cấp độ: 129
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,260,000đ
cung vk90+ 11 đã khảm ngọc, g ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
245,000đ
cung 94 vk +12, bùa 9x +13 đa kha ...
Cấp độ: 94
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
245,000đ
quạt 98 gần full 12, sói lv100 ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
...
Cấp độ: 94
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
140,000đ
xác kiếm 95 full 8, 44m yên
Cấp độ: 95
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ