Tất cả
kiếm 69 full 8, đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ
kiếm 79 vk70 +14 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt lv99 vk 90+15 tl3, 4 món +1 ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
kiếm 98 vk 90 +16 tl4 full 12 pt ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv58 vk 50 +12 tl 5, nón 39 ...
Cấp độ: 58
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
tiêu 110 vk 90 +12 full 12, 3 món ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 mó ...
Cấp độ: 125
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
cung lv87 vk 70 +12 tl5, đồ 7x 1 ...
Cấp độ: 87
Server: Sanzu
Class: Cung
TTGT: Không
370,000đ
kunai lv 128 full +15, giày +16, s ...
Cấp độ: 128
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
3,000,000đ
kunai lv63 vk 50+12, 4 món 5x +12, ...
Cấp độ: 63
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
quạt 74 max buff 12m yên
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 81 , vk 80+9, đồ 6x full 8 ...
Cấp độ: 81
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
quạt 70 vk 60 +9, full 8, 53m yê ...
Cấp độ: 70
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kunai lv 79 vk 70+ 12 tl 5, full 10 ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 92, vk 60 + 12, đồ ko theo ...
Cấp độ: 92
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
kunai lv 84, vk 80 +14 ,đồ full ...
Cấp độ: 84
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
...
Cấp độ: 71
Server: Sanzu
Class: Cung
TTGT: Không
80,000đ
tiêu 71 full 8 54m yên
Cấp độ: 71
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv109 full 14 15, siêu xe 5s ...
Cấp độ: 109
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
cung lv 70 vk 70 +11, đồ 6x full ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
120,000đ