Tất cả
xác kiếm 91 gần full 8,9
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
xác tiêu 91 gần full 8,9,23 tri ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
xác quạt 90 gần full 8,9
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
170,000đ
xác tiêu 91 vk +11 full 9,10 co s ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
280,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
280,000đ
tiêu 86 vk8x +12 đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 86
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
cung 60 full 9,10 sói lv100
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ
đao 75 vk 9, full 8, set 6x
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv91 set 6x full 8,9 vk11, c ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
280,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,250,000đ
tiêu 70 vk5x + 12, 3 món 5x +12, ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
quạt 77 vk6x c11 3 mosn full9,có ...
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
280,000đ
tiêu 74 vk11 đã khảm, 5 món + ...
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
quat 70 vk6x + 11 1 món + 12, có ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
220,000đ
tiêu 69 vk5x c12, bùa 5x c12, só ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
lv111,njnja kiếm,vk12,quan 14,2mo ...
Cấp độ: 111
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
quạt 128, vk 12,1 mon 14, 4 mon 1 ...
Cấp độ: 128
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ