Tất cả
tiêu lv115 vk 9x +14 tl6, 3 món + ...
Cấp độ: 115
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
tiêu lv70 vk70 +15 tl9, full +14, ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
quạt 74 max buff, 9m yên
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv70 vk 70+15 tl6, 3 món +14 ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,050,000đ
tiêu lv90 vk90+14 tl6 full14 mắt ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
quạt lv103 vk90+14 tl5, gt +15 tl ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv79 vk70 +14 tl6, set 6x ful ...
Cấp độ: 79
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
...
Cấp độ: 74
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
cung lv79 vk 70 +12, đồ 7x +12, ...
Cấp độ: 79
Server: Sanzu
Class: Cung
TTGT: Không
380,000đ
tiêu lv90 vk 90+15 tl9, đồ 8x 1 ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
kiếm lv90 vk90+14 đồ 8x full 1 ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ
kiếm lv 90 vk 90 +12, gt 85 +12 t ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
quạt lv79 vk70+14 tl8 đồ 7x fu ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,600,000đ
kiếm lv103 vk 90 +15, 1 món +14, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT:
1,500,000đ
tiêu lv 98 vk 90+14 tl6, pt tiêu ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kunai lv90 vk 90+12 tl6,4 món +14, ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
đao lv80 vk 80 + 12 tl 5, bùa + g ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ
kiếm 90 vk 90+14 tl6, 4 món +14, ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
đao lv72 full 8, 17m yên
Cấp độ: 72
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
70,000đ
kunai lv73 full 8, 24m yên
Cấp độ: 73
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ