Tất cả
quạt lv79 vk70+15 tl6, đồ 6x f ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
900,000đ
tiêu lv 98, vk 90+13, full 9,10, 8 ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt lv98 vk90+14, full 9, 10, 1 ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
đao lv78 vk60+12 set 7x gần full ...
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ
cung lv79 vk 70 tl 4 full 12
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv82, đồ ko theo lv,16m y ...
Cấp độ: 82
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
quạt lv74 max buff, 53m yên
Cấp độ: 74
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
...
Cấp độ: 104
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14, ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm lv70 vk70+14 tl7, nón+14, g ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
quạt lv74 max buff, 14m yên
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv70 vk60+14, set 5x full 12 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv70 vk70 +12 tl6, set 6x ful ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
quạt 74 max buff 17m yên
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv64 vk60+14 tl8, 2 món +12 ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm lv130 vk 90+15 tl 7, set9x f ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,000,000đ
kiếm lv90 vk90+12 tl7, đồ 8x f ...
Cấp độ: 90
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
tiêu lv 103 vk 90 +14 tl6 full 12 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv70 vk 70+14 tl9, đồ6x fu ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
kiếm lv80 vk 70 +14 tl5, đồ7x ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ