Tất cả
quạt 76 max buff full 8
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 75 max buff
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
quạt 75 max buff full 8
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
...
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
kunai 75 vk 9 full 8 có sói, 21, ...
Cấp độ: 75
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 75 vk +9 full 8 15m yên
Cấp độ: 75
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
xác quạt 93 full 8, vk 9x, 23m y ...
Cấp độ: 93
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
xác quạt 93 full 8, 31m yên
Cấp độ: 93
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
...
Cấp độ: 94
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
xác kiếm 95 full 8, 45m yên
Cấp độ: 95
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
xác kiếm 95 full 8, 55m yên
Cấp độ: 95
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
xác kiếm 95 full 8, 76m yên
Cấp độ: 95
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
xác quạt 94 full 8, 36m yên
Cấp độ: 94
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
xác quạt 95 vk 9x +8, full 8,30m ...
Cấp độ: 95
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
xác kiếm 95 vk+11, full8, 47m ye ...
Cấp độ: 95
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
xác kiếm 95 vk 9x +11 full 8
Cấp độ: 95
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kiếm 74 vk 5x +9 full 8
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
kiếm 74 vk 5x +10 full 10 , 1 mó ...
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
kiếm 73 vk 5x +8 full 8,9
Cấp độ: 73
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
đao 68 vk5x +8 set 4x 5x full 8, s ...
Cấp độ: 68
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
70,000đ