Tất cả
cung lv 70 vk 70 +11, đồ 6x full ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
120,000đ
quạt 74 max buff, 30 m yên
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv 70 đồ 6x full 8,9
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
kiếm lv80 vk 6x +10, đồ 6x ful ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
quạt 95 vk 70 +12, 2 món 8, còn ...
Cấp độ: 95
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu vk 80 +15 tl 5, gt tl 5, full ...
Cấp độ: 98
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
quạt 75 max buff, 27m yên
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 75 max buff 22m yên
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 75 max buff, 23m yên
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 74 max buff, 26m yên
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 74 max buff, 10m yên
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 82 vk 5x +12, 1 món 6x +12 f ...
Cấp độ: 82
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
tiêu lv110 vk 90 +15 tl 9 full 14 ...
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm 70 vk 7x +8, full 8,9
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu lv 91 vk +14 tl3, đồ ko th ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 70 vk 70 + 15 tl9, 2 món +15 ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 58m yên, ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kunai 74 đồ ko theo lv. có yoro ...
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 66m yên
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 57m yên, ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ