Tất cả
kiếm lv70 vk70 +12 tl4, đồ 5,6 ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
kunai lv59 vk50+13, đồ 5x full8, ...
Cấp độ: 59
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kiếm lv99, vk90+12 tl2, yy tl3,10 ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
quạt lv74 max buff, 30m yên
Cấp độ: 74
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
quạt lv74 max buff, 54m yên
Cấp độ: 74
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
quạt lv77 max buff
Cấp độ: 77
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv92 vk90 +12 tl6, set 6,7x ...
Cấp độ: 92
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ
tiêu lv103 vk 9x +15 tl6, full14, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
quạt lv 74 max buff, 16m yên
Cấp độ: 74
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv90 vk90+14 tl6, set 8x 3 m ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
kiếm lv69 vk40 +12 tl6, đồ ko ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
tiêu lv79, vk 70+14 tl 7, set 7x f ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
kiếm lv61 vk60+12 tl6, đồ 5x f ...
Cấp độ: 61
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
kunai lv98 vk90+12 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
cung lv91 vk 90+12 tl9, 17m yên
Cấp độ: 91
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv66 vk50+9, full 8
Cấp độ: 66
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ
kiếm lv60 vk 60 +12, đồ 5x ful ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv73 vk 60+11, đồ 6x full ...
Cấp độ: 73
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
tiêu lv87 vk 80 +9, set 7x full 8, ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
kunai lv103 vk90+14 tl 2,3 món +14 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ