Lật Hình Tự Động

Chọn:
Lựa chọn dịch vụ:

- Tiền trên web tính theo giá card.

- Nếu bạn chuyển khoản Atm or Ví pm fb Ngọc Tuyền or zalo 0987223138 để được cộng thêm 25%

Mô tả

- Sau khi đặt lệnh mua thành công, bạn vào game gặp bot lật hình ở trường Oozaka 19 chat "n" để bắt đầu lật hình.

- Nếu bạn mua bằng xu, pm trực tiếp bot lật hình ở Oozaka 19 để gd .

Vị trí

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken s2kutexx2s Okaza 19 [ONLINE]
Bokken tuyenlh8 Okaza 19 [ONLINE]
Bokken xxkiemhy Okaza 19 [ONLINE]
Shuriken tuyenlh4 Okaza 19 [ONLINE]
Tessen ydstarb0j Okaza 19 [ONLINE]
Kunai l3lcanada Okaza 19 [ONLINE]
Kunai tuyenlh5 Okaza 19 [ONLINE]
Kunai tuyenlh1 Okaza 19 [ONLINE]
Katana tuyenlh5 Okaza 19 [ONLINE]
Katana singelaydy Okaza 19 [ONLINE]
Katana sunnso1 Okaza 19 [ONLINE]
Katana tuyenlh6 Okaza 9 [ONLINE]
Katana tuyenlh7 Okaza 9 [ONLINE]
World tuyenlh Okaza 19 [ONLINE]
Tone tuyenlh4 Okaza 19 [ONLINE]
Tone tuyenlh1 Okaza 19 [ONLINE]
Sanzu tuyenlh41 Okaza 19 [ONLINE]
Sanzu tuyenlh40 Okaza 19 [ONLINE]
Sanzu alittle1 Okaza 19 [ONLINE]
Haruna tuyenlh Okaza 19 [ONLINE]