Lật Hình Tự Động

Chọn:
Lựa chọn dịch vụ:

- Tiền trên web tính theo giá card.

- Nếu bạn chuyển khoản Atm or Ví pm fb Ngọc Tuyền or zalo 0987223138 để được cộng thêm 25%

Mô tả

- Sau khi đặt lệnh mua thành công, bạn vào game gặp bot lật hình ở trường Oozaka 19 chat "n" để bắt đầu lật hình.

- Nếu bạn mua bằng xu, pm trực tiếp bot lật hình ở Oozaka 19 để gd .

Vị trí

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken Tuyenlh Okaza 19 [ONLINE]
Bokken tuyenlh3 Okaza 19 [ONLINE]
Tessen 19009199 Okaza 19 [ONLINE]
Kunai tuyenlh1 Okaza 19 [ONLINE]
Kunai tuyenlh5 Okaza 19 [ONLINE]
Katana tuyenlh5 Okaza 9 [ONLINE]
Katana tuyenlh6 Okaza 19 [ONLINE]
World tuyenlh Okaza 19 [ONLINE]
Tone tuyenlh8 Okaza 19 [ONLINE]
Tone tuyenlh2 Okaza 19 [ONLINE]
Sanzu tuyenlh66 Okaza 19 [ONLINE]
Sanzu tuyenlh74 Okaza 19 [ONLINE]
Sanzu mylove2 Okaza 19 [ONLINE]
Haruna tuyenlh Okaza 19 [ONLINE]