#2008

Ninja School Online

Cấp độ: 69

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv69 vk50+14 tl6, gần full14, mắt 3, 18my

350,000 ATM
500,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 69

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv69 vk50+14 tl6, gần full14, mắt 3, 18my

Tài khoản liên quan

kiếm lv98 vk 90+14 tl6, gần ful ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv69 vk60+14 tl6,gt +14 full1 ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv69 vk+14 tl6, đồ 6x full ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
kunai lv80, 96m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
quạt lv79 vk70+15 tl6, đồ 6x f ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv130 vk 90+15 tl 7, set9x f ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,000,000đ
...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ