#2006

Ninja School Online

Cấp độ: 79

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv79 vk70+14 tl8, full 14 mắt 2, 857m yên

1,100,000 ATM
1,571,429 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 79

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv79 vk70+14 tl8, full 14 mắt 2, 857m yên

Tài khoản liên quan

kiếm lv103 vk90+15 tl6, full15, 1 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv69 vk+14 tl6, đồ 6x full ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
cung lv90 vk90+12 tl6, gần full13 ...
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv80 vk 80+14 tl6, full 12,14 ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv80 vk80+15 tl6, full14,15, ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
kiếm lv59 vk50+12 tl5, gt+14 gầ ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ