#1998

Ninja School Online

Cấp độ: 80

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv80 vk80+14 full14, mắt2

900,000 ATM
1,285,714 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 80

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv80 vk80+14 full14, mắt2

Tài khoản liên quan

kiếm lv103 vk 90 +15, 1 món +14, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm lv67 vk6x+12 tl6, gấn full ...
Cấp độ: 67
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
kiếm 72 đồ 456x + 8910, có yo ...
Cấp độ: 72
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kiếm lv90 vk90+12 tl6, 33m yên
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 mó ...
Cấp độ: 125
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv69 vk+14 tl6, đồ 6x full ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
đao lv70 vk 70+12 tl 3, 30m yên
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
150,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl6, 2 món +12, ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ