#1994

Ninja School Online

Cấp độ: 79

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv79 vk70+7, set6x full14, mắt 4

800,000 ATM
1,142,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 79

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv79 vk70+7, set6x full14, mắt 4

Tài khoản liên quan

kiếm lv110 vk 90+14 tl5, full12.4 ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
quạt lv112 vk 90+14 tl8, 3 món + ...
Cấp độ: 112
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,900,000đ
quạt 103 vk80 +13 tl5, yoroi tl5 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
kunai lv80, 96m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
đao lv99 vk+16 tl7, set full 14,15
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
2,200,000đ
tiêu vk70 +12, set 6x full12, 21m ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
kiếm lv90 vk+12 tl6, full 12, bù ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ