#1936

Ninja School Online

Cấp độ: 80

Server: Sanzu

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv80, 96m yên

80,000 ATM
114,286 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 80

Server: Sanzu

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv80, 96m yên

Tài khoản liên quan

đao lv90 vk90+14 tl6, 29m yên
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ
kiếm lv70 vk60+10, gần full10, ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
180,000đ
quạt lv98 vk90+15, gt+15, full12 ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
650,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl6, 2 món +12, ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
quạt lv80 max buff, 63m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
kunai lv69, vk60+14 tl7 mắt 2, 15 ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
quạt lv75 max buff
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv 82, vk80 +12, đồ full8 ...
Cấp độ: 82
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ