#1865

Ninja School Online

Cấp độ: 76

Server: Tone

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv76 max buff, 37m yên

70,000 ATM
100,000 CARD

Cấp độ: 76

Server: Tone

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv76 max buff, 37m yên

Tài khoản liên quan

kiếm 87 full 8,9,10 đồ ko theo ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
kiếm lv81, 163m yên
Cấp độ: 81
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
tiêu lv73 vk 60+11, đồ 6x full ...
Cấp độ: 73
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
cung lv117 vk90+14 tl6, gt7x+14, 49 ...
Cấp độ: 117
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,500,000đ
kunai lv98 vk90+12 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
kiếm lv98 vk 90+14 tl6, gần ful ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
kunai lv80, 96m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
kunai lv110 vk90+12 tl6, mắt 2
Cấp độ: 110
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
850,000đ