#1854

Ninja School Online

Cấp độ: 90

Server: Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung lv90 vk 90+12 full12, sói 5sao

450,000 ATM
642,857 CARD

Cấp độ: 90

Server: Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung lv90 vk 90+12 full12, sói 5sao

Tài khoản liên quan

tiêu 74 vk11 đã khảm, 5 món + ...
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
245,000đ
xác kiếm 91, full 8,9,10,1 món ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
126,000đ
kunai lv 84, vk 80 +14 ,đồ full ...
Cấp độ: 84
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
kiếm 70 vk70+15 tl7, đồ 6x +12 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ
đao lv90 vk90+12, gần full+12
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Đao
TTGT: Không
120,000đ
tiêu lv130 vk90+14 tl7, set 9x ful ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
kiếm lv64 vk60+14 tl8, 2 món +12 ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl6, 2 món +12, ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ