#1851

Ninja School Online

Cấp độ: 77

Server: Kunai

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv77 vk70 +9, max buff, yoroi tl2

120,000 ATM
171,429 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 77

Server: Kunai

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv77 vk70 +9, max buff, yoroi tl2

Tài khoản liên quan

tiêu lv74 đồ 5x full8, 21m yên
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv 72 full 8, 21m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv78 full 8, 26m yên
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv66 vk50+9, full 8
Cấp độ: 66
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ
kiếm lv72 full 8, 26m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv80 max buff, 84m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
kiếm 79 đồ 6x full 8, 33m yên
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ