#1849

Ninja School Online

Cấp độ: 127

Server: Sanzu

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv127 vk+14 tl6 set9x full 12, giày 7x, 69my

850,000 ATM
1,214,286 CARD

Cấp độ: 127

Server: Sanzu

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv127 vk+14 tl6 set9x full 12, giày 7x, 69my

Tài khoản liên quan

...
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
quạt lv80 max buff, 63m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
kiếm 72 đồ 456x + 8910, có yo ...
Cấp độ: 72
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu 70 vk5x + 12, 3 món 5x +12, ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
245,000đ
cung 87 vk 6x +10, full 10 1 món 8 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
140,000đ
...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
266,000đ
cung lv98 vk90+14 tl6 full 14, 570m ...
Cấp độ: 98
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu lv90 vk90+14 tl7,full 14,15, ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ