#1846

Ninja School Online

Cấp độ: 130

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv130 vk90+15 tl7, gt +16, set 9x f14 15, 141m yên

2,000,000 ATM
2,857,143 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv130 vk90+15 tl7, gt +16, set 9x f14 15, 141m yên

Tài khoản liên quan

đao lv80 vk 80 + 12 tl 5, bùa + g ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv79 vk+14 tl 7, set 7x full1 ...
Cấp độ: 79
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
cung lv90 full8,55m yên
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 90 vk 90+14 tl6, 4 món +14, ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv70 vk70 +14 tl7, đồ 6x 3 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv90 vk90 +14 tl9, set 8x, m ...
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,900,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv 72 full 8, 21m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ