#1846

Ninja School Online

Cấp độ: 130

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv130 vk90+15 tl7, gt +16, set 9x f14 15, 141m yên

2,000,000 ATM
2,857,143 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv130 vk90+15 tl7, gt +16, set 9x f14 15, 141m yên

Tài khoản liên quan

...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
quạt lv79 vk70+15 tl6, đồ 6x f ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
900,000đ
kiếm 70 vk 7x +8, full 8,9
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu 74 vk11 đã khảm, 5 món + ...
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
245,000đ
kunai lv130 vk90+16 tl6,gt+16, set ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
kiếm vk90+12, full 12, 10m yên
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl6, 2 món +12, ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kunai lv49 vk40+12 tl6 full 12, 23m ...
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ