#1838

Ninja School Online

Cấp độ: 73

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv73, đồ ko theo lv, 33m yên

60,000 ATM
85,714 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 73

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv73, đồ ko theo lv, 33m yên

Tài khoản liên quan

kunai lv59 vk50+13, đồ 5x full8, ...
Cấp độ: 59
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kiếm lv72 full 8, 26m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv80, 142m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
tiêu lv110 vk 90 +15 tl 9 full 14 ...
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl7, full14, 15, ...
Cấp độ: 99
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,900,000đ
kunai lv73 full8,9, đồ ko theo l ...
Cấp độ: 73
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv64 vk60+14 tl8, 2 món +12 ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv90 vk90+14 tl7,full 14,15, ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ