#1835

Ninja School Online

Cấp độ: 76

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm vk11, đồ ko theo lv, 64my

70,000 ATM
100,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 76

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm vk11, đồ ko theo lv, 64my

Tài khoản liên quan

kiếm 87 vk 6x +11. set 4,5,6x 3 m ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
kiếm lv81, 116m yên
Cấp độ: 81
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14, ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 66m yên
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl6, 2 món +12, ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
266,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv74 max buff, 12m yên
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ