#1835

Ninja School Online

Cấp độ: 76

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm vk11, đồ ko theo lv, 64my

70,000 ATM
100,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 76

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm vk11, đồ ko theo lv, 64my

Tài khoản liên quan

kiếm lv130 vk 90+15 tl 7, set9x f ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,000,000đ
tiêu lv79, vk 70+14 tl 7, set 7x f ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
quạt lv80 max buff, 84m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
tiêu lv90 vk90+14 tl7,full 14,15, ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
tiêu lv73 full 8, đồ ko theo l ...
Cấp độ: 73
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
tiêu lv82 full 8 bội +12, có yo ...
Cấp độ: 82
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
kiếm lv92 vk90 +12 tl6, set 6,7x ...
Cấp độ: 92
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl6, 2 món +12, ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ