#1833

Ninja School Online

Cấp độ: 73

Server: Kunai

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv73 full8,9, đồ ko theo lv, 56m yên

70,000 ATM
100,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 73

Server: Kunai

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv73 full8,9, đồ ko theo lv, 56m yên

Tài khoản liên quan

tiêu lv103 vk 9x +15 tl6, full14, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
kiếm lv60 vk 60 +12, đồ 5x ful ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
quạt 75 max buff, 23m yên
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm 87 full 8,9,10 đồ ko theo ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
kiếm lv70 vk70+14 tl6, đồ 6x 2 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
đao lv59 vk 50+14 tl 6, 2 món +12 ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,200,000đ
kiếm 79 vk70 +14 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
cung lv79 vk 70 tl 4 full 12
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ