#1830

Ninja School Online

Cấp độ: 112

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv112 vk 90+14 tl8, 3 món +16, f14,set9x 2 món 78x,415m y

1,900,000 ATM
2,714,286 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 112

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv112 vk 90+14 tl8, 3 món +16, f14,set9x 2 món 78x,415m y

Tài khoản liên quan

kunai lv110 vk90+14
Cấp độ: 110
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
quạt lv79 vk70+15 tl6, đồ 6x f ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
900,000đ
cung lv90 vk90+12 tl6, gần full13 ...
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
875,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv61 vk60+12 tl6, đồ 5x f ...
Cấp độ: 61
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 mó ...
Cấp độ: 125
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
xác tiêu 91 full 8
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
119,000đ