#1830

Ninja School Online

Cấp độ: 112

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv112 vk 90+14 tl8, 3 món +16, f14,set9x 2 món 78x,415m y

1,900,000 ATM
2,714,286 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 112

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv112 vk 90+14 tl8, 3 món +16, f14,set9x 2 món 78x,415m y

Tài khoản liên quan

kiếm 80 đồ 6x full8 58m yên, ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu 130, vk 90 +15, 5 món +14, 4 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
quạt lv112 vk 90+14 tl8, 3 món + ...
Cấp độ: 112
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,900,000đ
tiêu lv98 vk 90+15 tl6, full 14,15 ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
kiếm lv70 full 8, 18m yên
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
tiêu 87 vk 7x +10, đồ 6x full 8 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
294,000đ
kunai lv 84, vk 80 +14 ,đồ full ...
Cấp độ: 84
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ