#1829

Ninja School Online

Cấp độ: 117

Server: Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung lv117 vk90+14 tl6, gt7x+14, 49m yên

1,500,000 ATM
2,142,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 117

Server: Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung lv117 vk90+14 tl6, gt7x+14, 49m yên

Tài khoản liên quan

đao 70 đồ full 8,9,10 3 món 12 ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
120,000đ
kiếm vk 90 +13 tl4, gt 7x, áo qu ...
Cấp độ: 113
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv80 vk 6x +10, đồ 6x ful ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
quạt lv79 vk70+14 tl8 đồ 7x fu ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,600,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 66m yên
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu lv58 vk 50 +12 tl 5, nón 39 ...
Cấp độ: 58
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
tiêu lv79 vk70 +14 tl6, set 6x ful ...
Cấp độ: 79
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
cung 81, vk 70 +10, đồ 6x full 1 ...
Cấp độ: 81
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ