#1829

Ninja School Online

Cấp độ: 117

Server: Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung lv117 vk90+14 tl6, gt7x+14, 49m yên

1,500,000 ATM
2,142,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 117

Server: Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung lv117 vk90+14 tl6, gt7x+14, 49m yên

Tài khoản liên quan

tiêu lv80, 64m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
cung 94 vk +12, bùa 9x +13 đa kha ...
Cấp độ: 94
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
245,000đ
kunai lv90 vk90+14 tl6, 61m yên, m ...
Cấp độ: 90
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv80 vk 70 +14 tl5, đồ7x ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
tiêu 78 đồ 5,6x full 8, 38m yê ...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv130 vk 90+15 tl 7, set9x f ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,000,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl6, 2 món +12, ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm 70 vk 7x +8, full 8,9
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ