#1821

Ninja School Online

Cấp độ: 80

Server: Sanzu

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv80, 142m yên

80,000 ATM
114,286 CARD

Cấp độ: 80

Server: Sanzu

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv80, 142m yên

Tài khoản liên quan

kiếm 80 đồ 6x full8 57m yên, ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
xác tiêu 70, 44m yên
Cấp độ: 70
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
đao lv80 vk 80 + 12 tl 5, bùa + g ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ
quạt 87 full 8,10, đồ ko theo ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
140,000đ
kunai lv80, full 12, đồ ko theo ...
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
kunai 87 vk 6x +8, set 5,6x full 8, ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
140,000đ
quạt lv79 vk70+15 tl6, đồ 6x f ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
900,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ