#1800

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Server: Kunai

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao lv70 vk 70+12 tl6, gt + bùa 5x, còn lại 6x full12

380,000 ATM
542,857 CARD

Cấp độ: 70

Server: Kunai

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao lv70 vk 70+12 tl6, gt + bùa 5x, còn lại 6x full12

Tài khoản liên quan

tiêu lv90 vk90+15 tl6, 204m yên
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv58 vk 50 +12 tl 5, nón 39 ...
Cấp độ: 58
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 57m yên, ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu lv90 vk90+14 tl7,full 14,15, ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
cung 94 vk +12, bùa 9x +13 đa kha ...
Cấp độ: 94
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
245,000đ
tiêu lv109 full 14 15, siêu xe 5s ...
Cấp độ: 109
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
cung lv 72 full 8, 6m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
60,000đ
đao lv99 vk+16 tl7, set full 14,15
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
2,200,000đ