#1788

Ninja School Online

Cấp độ: 74

Server: Tone

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv74 full 8, đồ ko theo lv, 19m yên

60,000 ATM
85,714 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 74

Server: Tone

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv74 full 8, đồ ko theo lv, 19m yên

Tài khoản liên quan

quạt lv98 vk90+14, full 9, 10, 1 ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
quạt lv78, 39m yên
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv80 max buff ,81 m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
cung lv117 vk90+14 tl6, gt7x+14, 49 ...
Cấp độ: 117
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv74 đồ 5x full8, 21m yên
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv69 vk40 +12 tl6, đồ ko ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
kiếm lv70 vk70+14 tl6, đồ 6x 2 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
đao lv80 vk 80 + 12 tl 5, bùa + g ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ