#1784

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Server: Tone

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv70 vk70 +12 tl4, đồ 5,6x full 8,9

170,000 ATM
242,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 70

Server: Tone

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv70 vk70 +12 tl4, đồ 5,6x full 8,9

Tài khoản liên quan

kiếm 80 đồ 6x full8 58m yên, ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kunai 80 đồ 6x full, có siêu x ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
kunai lv 79 vk 70+ 12 tl 5, full 10 ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
cung lv79 vk 70 +12, đồ 7x +12, ...
Cấp độ: 79
Server: Sanzu
Class: Cung
TTGT: Không
380,000đ
kiếm 69 full 8, đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ
quạt 74 max buff 12m yên
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv73 vk 60+11, đồ 6x full ...
Cấp độ: 73
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
kiếm lv71 full 8, 30m yên
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ