#1783

Ninja School Online

Cấp độ: 59

Server: Sanzu

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv59 vk50+13, đồ 5x full8,9,10, 33m yên

150,000 ATM
214,286 CARD

Cấp độ: 59

Server: Sanzu

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv59 vk50+13, đồ 5x full8,9,10, 33m yên

Tài khoản liên quan

kiếm 87 full 8,9,10 đồ ko theo ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
...
Cấp độ: 77
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl6, 2 món +12, ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv 98 vk 90+14 tl6, pt tiêu ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt lv80 max buff, 63m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
đao lv72 full 8, 17m yên
Cấp độ: 72
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
70,000đ
kunai lv99 vk 90+12 tl6, 3 món +12 ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ