#1782

Ninja School Online

Cấp độ: 99

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv99, vk90+12 tl2, yy tl3,100m yên

250,000 ATM
357,143 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 99

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv99, vk90+12 tl2, yy tl3,100m yên

Tài khoản liên quan

kiếm 69 full 8, đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ
tiêu lv 77, vk 60+9, đồ 6x full ...
Cấp độ: 77
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
xác tiêu 91 vk +11 full 9,10 co s ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
196,000đ
kiếm lv82, đồ ko theo lv,16m y ...
Cấp độ: 82
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
tiêu 88 vk 10, full 8, 2 món 12, ...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
280,000đ
...
Cấp độ: 104
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
kiếm 87 vk 6x +11. set 4,5,6x 3 m ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
kiếm 79 vk70 +14 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ