#1778

Ninja School Online

Cấp độ: 92

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv92 vk90 +12 tl6, set 6,7x full 12 13, sói 5sao

380,000 ATM
542,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 92

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv92 vk90 +12 tl6, set 6,7x full 12 13, sói 5sao

Tài khoản liên quan

kiếm lv61 vk60+12 tl6, đồ 5x f ...
Cấp độ: 61
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
quạt 81 vk 7x + 13, 2 món+8, ful ...
Cấp độ: 81
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
kunai lv98 vk90+12 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv110 vk 90 +15 tl 9 full 14 ...
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
xác quạt 70, 50m yên
Cấp độ: 70
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm 79 vk70 +14 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
cung lv91 vk 90+12 tl9, 17m yên
Cấp độ: 91
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv 77, vk 60+9, đồ 6x full ...
Cấp độ: 77
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ