#1776

Ninja School Online

Cấp độ: 74

Server: Sanzu

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv 74 max buff, 16m yên

70,000 ATM
100,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 74

Server: Sanzu

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv 74 max buff, 16m yên

Tài khoản liên quan

kiếm lv80 vk 80 +14 tl 6, đồ f ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu 69 vk5x c12, bùa 5x c12, só ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
245,000đ
quạt 74 max buff, 9m yên
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 71 full 8, 39m yên
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv130 vk 90+15 tl 7, set9x f ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,000,000đ
tiêu 81 , vk 80+9, đồ 6x full 8 ...
Cấp độ: 81
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
đao lv78 đồ ko theo lv, 57m yê ...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Đao
TTGT: Không
80,000đ
...
Cấp độ: 119
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,120,000đ