#1771

Ninja School Online

Cấp độ: 61

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv61 vk60+12 tl6, đồ 5x full 12, 3 món +14, 54m yên

800,000 ATM
1,142,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 61

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv61 vk60+12 tl6, đồ 5x full 12, 3 món +14, 54m yên

Tài khoản liên quan

xác cung lv59 vk 50+8, có sói, 4 ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
60,000đ
kunai lv59 vk50+13, đồ 5x full8, ...
Cấp độ: 59
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kunai 48 vk 40+10 full 8, 59m yên
Cấp độ: 48
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv61 vk60+12 tl6, đồ 5x f ...
Cấp độ: 61
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv 70 đồ 6x full 8,9
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
cung lv 72 full 8, 6m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
60,000đ
kunai 75 vk 70 +10 đồ 5,6x full ...
Cấp độ: 75
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
tiêu 87 vk 6x +10, đồ 6x full 1 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
175,000đ