#1770

Ninja School Online

Cấp độ: 98

Server: Katana

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv98 vk90+12 tl6, 3 món +14, full 12

800,000 ATM
1,142,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 98

Server: Katana

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv98 vk90+12 tl6, 3 món +14, full 12

Tài khoản liên quan

kiếm lv70 vk70+14 tl7, nón+14, g ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv80 vk 80 +14 tl 6, đồ f ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
quạt lv67 20m yên
Cấp độ: 67
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
50,000đ
tiêu 87 vk 6x +10, đồ 6x full 1 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
175,000đ
kiếm lv80 vk 70 +14 tl5, đồ7x ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kunai 48 vk 40+10 full 8, 59m yên
Cấp độ: 48
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv 98, vk 90+13, full 9,10, 8 ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv64 vk60+14 tl8, 2 món +12 ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ