#1767

Ninja School Online

Cấp độ: 60

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv60 vk 60 +12, đồ 5x full 12

300,000 ATM
428,571 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 60

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv60 vk 60 +12, đồ 5x full 12

Tài khoản liên quan

tiêu lv87 vk 80 +9, set 7x full 8, ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
tiêu lv 120 vk 90 +14, 6 món +14, ...
Cấp độ: 120
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 71 full 8 54m yên
Cấp độ: 71
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
đao lv72 full 8, 17m yên
Cấp độ: 72
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
70,000đ
quạt 74 max buff, 9m yên
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 110 vk 90 +12 full 12, 3 món ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 87, vk 6x +11, đồ 56x full ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
245,000đ
kiếm 70 co yoroi, sói full tb, 1 ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ