#1756

Ninja School Online

Cấp độ: 78

Server: Kunai

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao lv78 vk60+12 set 7x gần full12

250,000 ATM
357,143 CARD

Cấp độ: 78

Server: Kunai

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao lv78 vk60+12 set 7x gần full12

Tài khoản liên quan

kiếm vk11, đồ ko theo lv, 64my
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
kiếm 70 vk70+15 tl7, đồ 6x +12 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ
kiếm 79 vk70 +14 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kunai lv106 vk 90+15 tl9, full 12, ...
Cấp độ: neroko17
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
1,000,000đ
...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
245,000đ
kunai lv80, full 12, đồ ko theo ...
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
quatj lv99 vk 90+14 tl6, siêu xe 5 ...
Cấp độ: 99
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
1,900,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl7, full14, 15, ...
Cấp độ: 99
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,900,000đ