#1727

Ninja School Online

Cấp độ: 80

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv80 vk 70 +14 tl5, đồ7x full 14, 33m y

700,000 ATM
1,000,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 80

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv80 vk 70 +14 tl5, đồ7x full 14, 33m y

Tài khoản liên quan

kunai lv98 vk90+12 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
tiêu 82 vk 5x +12, 1 món 6x +12 f ...
Cấp độ: 82
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
tiêu lv79 vk70 +14 tl6, set 6x ful ...
Cấp độ: 79
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
quạt lv74 max buff, 14m yên
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv79, vk 70+14 tl 7, set 7x f ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
tiêu lv73 vk 60+11, đồ 6x full ...
Cấp độ: 73
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
kunai lv90 vk 90+14 tl6, đồ 8x f ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ
kiếm lv71 full 8, 30m yên
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ