#1719

Ninja School Online

Cấp độ: 103

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv103 vk90+14 tl5, gt +15 tl6, 3 món +14, còn lại +12

550,000 ATM
785,714 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 103

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv103 vk90+14 tl5, gt +15 tl6, 3 món +14, còn lại +12

Tài khoản liên quan

kunai 48 vk 40+10 full 8, 59m yên
Cấp độ: 48
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl6, 2 món +12, ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
quạt lv79 vk70+14 tl8 đồ 7x fu ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,600,000đ
kiếm lv70 vk70+14 tl6, đồ 6x 2 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm lv70 vk70 +12 tl4, đồ 5,6 ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
kunai lv80, full 12, đồ ko theo ...
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 87 vk 7x +10, đồ 6x full 8 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
294,000đ
cung 81, vk 70 +10, đồ 6x full 1 ...
Cấp độ: 81
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ