#1709

Ninja School Online

Cấp độ: 79

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv79 vk70+14 tl8 đồ 7x full14,15, mắt 3

1,600,000 ATM
2,285,714 CARD

Cấp độ: 79

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv79 vk70+14 tl8 đồ 7x full14,15, mắt 3

Tài khoản liên quan

tiêu 110 vk 90 +12 full 12, 3 món ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kunai lv130 vk90+12, full12, 2 món ...
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
tiêu lv73 full 8, đồ ko theo l ...
Cấp độ: 73
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
tiêu 69 vk5x c12, bùa 5x c12, só ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
245,000đ
kunai 87 vk 6x +8, set 5,6x full 8, ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
140,000đ
tiêu lv91 vk 90+12 tl9, 17m yên
Cấp độ: 91
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv80 vk 6x +10, đồ 6x ful ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kunai lv90 vk 90+14 tl6, đồ 8x f ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ