#1708

Ninja School Online

Cấp độ: 103

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv103 vk 90 +15, 1 món +14, full15, phân thân kiếm lv64

1,500,000 ATM
2,142,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 103

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv103 vk 90 +15, 1 món +14, full15, phân thân kiếm lv64

Tài khoản liên quan

kunai lv69, vk60+14 tl7 mắt 2, 15 ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
875,000đ
...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm vk90+12, full 12, 10m yên
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
đao lv70 vk 70+12 tl 3, 30m yên
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
150,000đ
kunai lv103 vk+15 tl7, full12, mắ ...
Cấp độ: 103
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu 103 vk90+14 tl5 full14
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
quạt lv112 vk 90+14 tl8, 3 món + ...
Cấp độ: 112
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,900,000đ