#1702

Ninja School Online

Cấp độ: 90

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 90 vk 90+14 tl6, 4 món +14, còn lại full 12, 218m yên

800,000 ATM
1,142,857 CARD

Cấp độ: 90

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 90 vk 90+14 tl6, 4 món +14, còn lại full 12, 218m yên

Tài khoản liên quan

kiếm lv85 vk70+12 tl3, set 6,7x f ...
Cấp độ: 85
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
270,000đ
tiêu lv79 33m yên
Cấp độ: 79
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 130, vk 90 +15, 5 món +14, 4 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
kiếm lv99, vk90+12 tl2, yy tl3,10 ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
tiêu lv70 vk70+12 tl6, 1 món+9, 1 ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
kunai 87 vk 6x +8, set 5,6x full 8, ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
140,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
75,000đ
tiêu lv91 vk 90+12 tl9, 17m yên
Cấp độ: 91
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ