#1700

Ninja School Online

Cấp độ: 72

Server: Kunai

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao lv72 full 8, 17m yên

70,000 ATM
100,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 72

Server: Kunai

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao lv72 full 8, 17m yên

Tài khoản liên quan

tiêu lv69 vk60+14 tl6,gt +14 full1 ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv80, 74m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
kunai 87 vk 6x +8, set 5,6x full 8, ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
140,000đ
cung lv79 vk 70 tl 4 full 12
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv 82, vk80 +12, đồ full8 ...
Cấp độ: 82
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
tiêu lv124 vk90+16 tl6, full12 14 ...
Cấp độ: 124
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
quạt lv78 max buff, 47m yên
Cấp độ: 74
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
cung lv103 vk90+14 tl7,3 món +12, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,200,000đ