#1667

Ninja School Online

Cấp độ: 69

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 69 full 8, đồ ko theo lv, 14m yên

50,000 ATM
71,429 CARD

Cấp độ: 69

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 69 full 8, đồ ko theo lv, 14m yên

Tài khoản liên quan

tiêu 130, vk 90 +15, 5 món +14, 4 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
cung 87 vk 6x +10, full 10 1 món 8 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
140,000đ
kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14, ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv103 vk 9x +15 tl6, full14, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
...
Cấp độ: 77
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
kiếm vk11, đồ ko theo lv, 64my
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
cung lv 70 vk 70 +11, đồ 6x full ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
120,000đ
tiêu lv130 vk90+14 tl7, set 9x ful ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ