#1663

Ninja School Online

Cấp độ: 99

Server: Kunai

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv99 vk 90+15 tl3, 4 món +14, full 12 yoroi tl5, pt kiếm 41

700,000 ATM
1,000,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 99

Server: Kunai

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv99 vk 90+15 tl3, 4 món +14, full 12 yoroi tl5, pt kiếm 41

Tài khoản liên quan

quạt lv79 vk70+15 tl6, đồ 6x f ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv69 vk60 mcs +15, set 5,6x ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
kunai lv 128 full +15, giày +16, s ...
Cấp độ: 128
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
3,000,000đ
quạt 71 full 8, 39m yên
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 103 vk80 +13 tl5, yoroi tl5 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
cung 94 vk +12, bùa 9x +13 đa kha ...
Cấp độ: 94
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
245,000đ
tiêu lv73 full 8, đồ ko theo l ...
Cấp độ: 73
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
tiêu 130, vk 90 +15, 5 món +14, 4 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ