#1658

Ninja School Online

Cấp độ: 125

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 món 8x +14, còn lại 9x +14, 1 món 13, 162m yên, pt kiếm 71

1,000,000 ATM
1,428,571 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 125

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 món 8x +14, còn lại 9x +14, 1 món 13, 162m yên, pt kiếm 71

Tài khoản liên quan

tiêu lv99 vk90+14 tl6, 2 món +12, ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
xác kiếm 91 gần full 8,9
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
119,000đ
tiêu lv79, vk 70+14 tl 7, set 7x f ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
tiêu lv78 full 8, 26m yên
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv69 vk+14 tl6, đồ 6x full ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
tiêu 87 vk 6x +10, đồ 6x full 1 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
175,000đ
kunai lv110 vk90+12 tl6, mắt 2
Cấp độ: 110
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
850,000đ
tiêu 89 vk 7x +11, set 6x full 10 ...
Cấp độ: 89
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
280,000đ