#1641

Ninja School Online

Cấp độ: 79

Server: Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv 79 vk 70+ 12 tl 5, full 10, 74m yên

250,000 ATM
357,143 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 79

Server: Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv 79 vk 70+ 12 tl 5, full 10, 74m yên

Tài khoản liên quan

kiếm lv130 vk90+15 tl7, gt +16, s ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
kunai 80 đồ 6x full, có siêu x ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
tiêu lv 98, vk 90+13, full 9,10, 8 ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
tiêu 86 vk8x +12 đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 86
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
154,000đ
tiêu 87, vk 6x +11, đồ 56x full ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
245,000đ
quạt lv76 max buff, 37m yên
Cấp độ: 76
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kunai lv 84, vk 80 +14 ,đồ full ...
Cấp độ: 84
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
tiêu lv 78 đồ 6x full8, 78m yê ...
Cấp độ: 78
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ