#1614

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Server: Tone

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 70 vk 70 + 15 tl9, 2 món +15, còn lại +14

2,500,000 ATM
3,571,429 CARD

Cấp độ: 70

Server: Tone

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 70 vk 70 + 15 tl9, 2 món +15, còn lại +14

Tài khoản liên quan

kiếm 87, vk5x +12, set 5x full 10 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
189,000đ
tiêu lv109 full 14 15, siêu xe 5s ...
Cấp độ: 109
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
kiếm lv70 vk70+14 tl6, đồ 6x 2 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
cung lv 70 vk 70 +11, đồ 6x full ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 79 đồ 6x full 8, 33m yên
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv74 đồ 5x full8, 21m yên
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
kiêm lv130 vk 90+14 tl6, đồ 7x ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
quạt lv112 vk 90+14 tl8, 3 món + ...
Cấp độ: 112
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,900,000đ