#1591

Ninja School Online

Cấp độ: 78

Server: Tone

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 78 đồ 5,6x full 8, 38m yên

70,000 ATM
100,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 78

Server: Tone

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 78 đồ 5,6x full 8, 38m yên

Tài khoản liên quan

kiếm lv81, 116m yên
Cấp độ: 81
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
quạt lv112 vk 90+14 tl8, 3 món + ...
Cấp độ: 112
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,900,000đ
kunai lv80, 101m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
kunai lv74 full 8, đồ ko theo lv ...
Cấp độ: 74
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
60,000đ
kunai 81 vk 7x + 14 tl 2, 2 món 8, ...
Cấp độ: 81
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
385,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv90 vk+12 tl6, full 12, bù ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 87, vk 6x +10, đồ 6x full ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
175,000đ