#1581

Ninja School Online

Cấp độ: 72

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 72 đồ 456x + 8910, có yoroi , siêu xe

100,000 ATM
142,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 72

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 72 đồ 456x + 8910, có yoroi , siêu xe

Tài khoản liên quan

cung lv103 vk90+14 tl7,3 món +12, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,200,000đ
...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
266,000đ
tiêu lv124 vk90+16 tl6, full12 14 ...
Cấp độ: 124
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
kiếm lv81, 116m yên
Cấp độ: 81
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
kunai lv98 vk+14 tl6, set full14,15 ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,600,000đ
đao lv59 vk 50+14 tl 6, 2 món +12 ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,200,000đ
kiếm 79 vk70 +14 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ