#1569

Ninja School Online

Cấp độ: 79

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 79,full +14, gần full tl 6, sói 5 sao vip tl 3633, mắt 2

1,050,000 ATM
1,500,000 CARD

Cấp độ: 79

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 79,full +14, gần full tl 6, sói 5 sao vip tl 3633, mắt 2

Tài khoản liên quan

xác tiêu 91 vk +11 full 9,10 co s ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
196,000đ
quạt 74 max buff 38m yên
Cấp độ: 74
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
tiêu 82 vk 5x +12, 1 món 6x +12 f ...
Cấp độ: 82
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 57m yên, ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 69 full 8, đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ
quạt 74 max buff, 10m yên
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv110 vk 90 +15 tl 9 full 14 ...
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kunai 81 vk 7x + 14 tl 2, 2 món 8, ...
Cấp độ: 81
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
385,000đ