#1563

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 70 full 9 có sói cùi,12tr yên

80,000 CARD
56,000 ATM

Cấp độ: 70

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 70 full 9 có sói cùi,12tr yên

Tài khoản liên quan

quạt 128, vk 12,1 mon 14, 4 mon 1 ...
Cấp độ: 128
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
quạt 87 full 8,10, đồ ko theo ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
quạt 87, vk 7x + 10, set 6x full ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
280,000đ
kiếm 87 full 8,9,10 đồ ko theo ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 87, vk 6x +10, đồ 6x full ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
xác kunai 90 full 8,9
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
tiêu 130 vk 80 +14 tl6, còn lại ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
kiếm 87 vk 6x +11, set 5x full 10 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
270,000đ