#1559

Ninja School Online

Cấp độ: 98

Server: Kunai

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 98 gần full 12, sói lv100, yoroi tl 2

500,000 CARD
350,000 ATM
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 98

Server: Kunai

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 98 gần full 12, sói lv100, yoroi tl 2

Tài khoản liên quan

...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
270,000đ
...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
380,000đ
xác kunai 90 full 8
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 129 vk +15 tl 6, full 14 , qu ...
Cấp độ: 129
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
kunai 110 full 14 vk +15 tl 5, yoro ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
tiêu 130 vk 80 +14 tl6, còn lại ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
cung 87 vk 6x +10, full 10 1 món 8 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ